จองห้องพัก

ประเภทห้องพัก

1. เตียงเดี่ยว มีจำนวน 54 ห้อง ราคา 1,800 บาท/ห้อง

2. บ้านปูนพักห้องละ 2 ท่าน มีจำนวน 6 ห้อง ราคา 1,500 บาท/ห้อง

3. เตียงพักคู่ 4 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 2,000 บาท/ห้อง

4. บ้านเดี่ยวพัก 3 ท่าน มีจำนวน 4 หลัง ราคา 3,000 บาท/หลัง

5. เรือนรับรอง 6 ท่าน มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 3,000 บาท/ห้อง

6. เต้นท์ให้เช่า พัก 2 ท่านและ 3 ท่าน ราคา 300 บาท/ท่าน

*** ทุกรายการ มี ข้าวต้มมื้อเช้า + กาแฟ ***

หมายเหตุ ;

ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ได้

• วันขึ้นปีใหม่ ของทุกปี …

• วันตรุษจีน ของทุกปี …

• วันสงกรานต์ ของทุกปี …

• วันหยุดนักขัตฤกษ์ …

• Long Weekend …

Ξ ราคาของช่วงเวลาดังกล่าวจะแจ้งใหทราบภายหลัง Ξ

 

พิเศษ

สำหรับท่านที่เข้าพัก ระหว่าง เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน จะได้ รับส่วนลดทันที 20% รวมอาหารเช้า นะคะ

 

เงื่อนไขในการจอง

• การชำระเงิน

• กรณีสำรองห้องพัก ต้องโอนเงิน เต็มจำนวน ทันที  หลังแจ้งสำรองห้องพัก  ถ้าไม่แจ้ง โอน  ถือว่าการจองสิ้นสุด

• การยกเลิก การจอง

• กรณีทำการสำรองห้องพัก สมบรูณ์ แล้ว  หากมีการยกเลิกทุกกรณี   ต้องแจ้ง ล่วงหน้า 1เดือน**  คิดค่าบริการ 30% ของการ สำรอง ที่พัก **

   กรณีทำการจอง  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม  เมื่อมีการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว  หากมีการยกเลิกการจอง ทุกกรณี  ***จะไม่มีการคืนเงิน โดยเด็ดขาด***