ติดต่อ "รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์"

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
Fax : 034-448-517
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350


ที่อยู่ : จ.เชียงราย
เลขที่ 2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 (Google Map)
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350
           : 092-428-9425, 092-428-9426


ติดต่อสอบถาม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล์สำรอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Fax: 034-448-517