พระธาตุแสนคำฟู เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่ตั้งอยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงไทย – ลาว ซึ่งมีตำนานยาวมานับพันปี เมื่อก่อนวัดพระธาตุแสนคำฟูแห่งนี้ เป็นเพียงวัดที่อยู่ด้านล่างชื่อ วัดสันต้นเปา แต่ต่อมาได้รวมกับพื้นที่ด้านบนกลายเป็น วัดพระธาตุแสนคำฟู ซึ่งภายในวัดมีจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงพระธาตุเก่าแก่ในยุคสมัยเชียงแสน

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งขุนเขา แหล่งต้นน้ำ ป่าไม้ และสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่ง โดยมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า มีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นประเทศ และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่